BlueTECDaimlerCrysler ištobulinta technologija BlueTEC, skirta kenksmingų medžiagų, ypač azoto oksidų, kiekio išmetamosiose dujose sumažinimui. Ši technologija naudojama CDI varikliuose, kad maksimaliai sumažintų išmetamųjų teršalų kiekį.