CO kiekisAnglies monoksido kiekis išmetamosiose dujose CO kiekis. Jis neturi viršyti nurodyto transporto priemonės gamintojo. Neturint gamintojo duomenų, anglies monoksido kiekis, automobiliams įregistruotiems ar pradėtiems eksploatuoti po 2002 m. liepos 1 d., neturi būti didesnis negu:
- 0,3 % esant minimaliam apsisukimų dažniui;
- 0,2 % esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1, apsisukimų dažniui.
Varikliui veikiant ne mažesniu kaip 2000 min-1 apsisukimų dažniu, privalomas lambda vertės matavimas, kuris turi būti 1 ± 0,03 arba atitikti gamintojo nurodytą.