CWAB
Volvo įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniais stabdžiais CWAB (angl. Collision Warning Auto Brake). Sistema pirmiausiai skirta važiavimui automagistralėmis. CWAB įspėja, jeigu esama per arti priešais važiuojančio automobilio ir, jeigu negalima išvengti susidūrimo, automatiškai įjungia stabdžius, kad sušvelnintų smūgį. Radaro jutiklis už grotelių ir skaitmeninė kamera už priekinio stiklo nuolat stebi atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės 150 metrų diapazone. Jei ši transporto priemonė ima staigiai stabdyti (arba stovi), įspėjimo apie susidūrimą sistema pajunta, kad gali įvykti susidūrimas, ir ji paragina imtis veiksmų, įjungdama įspėjamąją raudoną šviesą ant priekinio stiklo ir įjungdama garsinį signalą. Be to, ši technologija palaiko vairuotojo įjungiamą stabdymą, iš anksto pakraudama stabdžius, kad pasiruoštų stabdymui kritinėje situacijoje ir sumažintų reakcijos laiką. Jei nereaguojama į perspėjimą ir gresia susidūrimas, stabdžiai įjungiami automatiškai.