DSTCVolvo dinaminė stabilumo ir sukibimo valdymo sistema DSTC (angl. Dynamic Stability and Traction Control), pagerinanti vairavimo stabilumą slidžiame kelyje lygindama varančiųjų ratų sukimąsi ir, jei reikia, keisdama jėgas. Ši sistema taip pat lygina automobilio kryptį su vairo judėjimu.