Teorijos egzaminasTeorijos egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“ galima laikyti pasiruošus savarankiškai (t.y. teorijos mokymo kursas vairavimo mokykloje neprivalomas):

1. jei siekiate įgyti teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones;
2. jei turite ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir siekiate įgyti teisę vairuoti A1, B1 arba B kategorijų transporto priemones;
3. jei turite ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir siekiate įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
4. jei turite teisę vairuoti B1, B, C1, C, D1, D arba T kategorijos (-ų) transporto priemones ir siekiate įgyti teisę vairuoti A1 ar A kategorijos transporto priemones;
5. jei turite teisę vairuoti D1 arba D kategorijos transporto priemones ir siekiate įgyti teisę vairuoti C1 arba C kategorijų transporto priemones;
6. jei turite teisę vairuoti T kategorijos transporto priemones ir siekiate įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
7. jei turite teisę vairuoti AM, A1, A arba B1 kategorijos transporto priemones ne mažiau kaip dvejus metus ir neturite galiojančių nuobaudų už Kelių eismo taisyklių reikalavimų pažeidimus ir siekiate įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Atvykus į „Regitros“ egzaminų centrą laikyti teorijos egzaminą, reikia pateikti:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. dokumentą, patvirtinantį, kad egzaminą galima laikyti pasirengus savarankiškai arba mokymo kurso baigimą patvirtinantį dokumentą;
3. galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad sveikatos būklė ir psichofiziologiniai gebėjimai yra tinkami vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) TP;
4. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, kad baigtas mokymas pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą;
5. galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei anksčiau buvo išduotas.

Teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja, iki bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-329 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 106 - 4061)).

Kursų baigimo liudijimai galioja vienerius metus nuo išdavimo datos. Liudijimai, išduoti iki 2010-09-01, dar galioja metus, t.y., iki 2011-09-01 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d.  įsakymas Nr. 3-493 „Dėl Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 99-5151)).

Išlaikius teorijos egzaminą, praktikos egzaminui galima ruošis mokantis vairavimo mokykloje, o taip pat, papildomai, su šeimos nariu. Nuo 2010 metų rugsėjo 1 d. asmenys, siekiantys įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, mokytis vairuoti keliuose gali pradėti ir su šeimos nariais, jei yra sulaukę 17 metų ir valstybės įmonėje „Regitra“ išlaikė teorijos egzaminą. Apie mokymąsi su šeimos nariu konsultuoja Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos.