Vairavimo egzaminasVairavimo egzaminas laikomas išlaikius teorijos egzaminą. Siekiant įgyti teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones, praktikos egzamino laikyti nereikia.

Išlaikius teorijos egzaminą, vairavimo egzaminui galima ruošis mokantis vairavimo mokykloje, o taip pat, papildomai, su šeimos nariu. Apie  mokymąsi su šeimos nariu konsultuoja Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos.

Atvykus laikyti vairavimo egzamino, reikia pateikti:
• vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą apie jo sveikatos būklės tinkamumą pageidaujamų kategorijų transporto priemonių vairavimui;
• sveikatos žinių pažymėjimą, kad asmuo išklausė pirmosios medicinos pagalbos nukentėjusiesiems suteikimo kursą;
• vairavimo mokymo kursų baigimo liudijimą;
• galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei anksčiau buvo išduotas;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kursų baigimo liudijimai galioja vienerius metus nuo išdavimo datos. Liudijimai, išduoti iki 2010-09-01, dar galioja metus, t.y., iki 2011-09-01 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d.  įsakymas Nr. 3-493 „Dėl Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 99-5151)).

Vairavimo egzaminas laikomas „Regitros“ skirtomis transporto priemonėmis, išskyrus:

• egzaminą A kategorijos* transporto priemonės vairuotojo pažymėjimui gauti. Šiuo atveju visuose egzaminų centruose šis egzaminas laikomas su gyventojo pateikta transporto priemone. Vilniaus ir Kauno egzaminų centruose, gyventojams pageidaujant, gali būti pateikta ir „Regitros“ transporto priemonė;
• egzaminą B1 kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimui gauti;
• egzaminą B kategorijos transporto priemonės, pritaikytos asmens fizinei negaliai, vairuotojo pažymėjimui gauti;
• egzaminą T kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimui gauti.

__________________________________
* Motociklai, kurių galia didesnė kaip 25 kW arba galios ir svorio santykis didesnis kaip 0,16 kW/kg, bei motociklai su šonine priekaba, kurių galios ir svorio santykis didesnis kaip 0,16 kW/kg.

Egzamino trukmė 60 - 90 min. Į šį laiką įskaičiuojamas kandidato į vairuotojus sutikimas; su eismo sauga susijęs techninis transporto priemonės patikrinimas; susipažinimas su transporto priemone ir pasirengimas vairavimui; specialieji vairavimo manevrai; vairavimas realiomis eismo sąlygomis (ne mažiau kaip 25-45 min., priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos); egzamino metu padarytų klaidų išaiškinimas ir rezultato paskelbimas. Neišlaikęs egzamino asmuo turi galimybę užsiregistruoti kitam egzaminui.
 
Teigiamas vairavimo egzamino rezultatas galioja, kol asmeniui bus išduotas vairuotojo pažymėjimas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-329 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 106 - 4061). Kai egzamino rezultatas negalioja, egzaminas laikomas iš naujo minėtame apraše nustatyta tvarka.

PRAKTINIO EGZAMINO VERTINIMO METODAI IR KRITERIJAI

Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašas.

Pirmasis vairuotojo pažymėjimas išduodamas teorijos ir praktinių motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo (vairavimo) egzaminus išlaikiusiam gyventojui, pateikusiam galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą bei sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, kad baigtas mokymas pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą.

Teorijos ir vairavimo egzaminus gali laikyti tik nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys, deklaravę savo gyvenamąją vietą, arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą, asmenys. Užsiregistruoti į egzaminą galima internetu arba paskambinus į „Regitros“ Informacijos centrą tel. 8 700 55 151.